Jokamiehenoikeus

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta nauttia luonnosta ja hyödyntää sitä johtumatta alueen omistussuhteista. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan eikä maan haltijan lupaa, eikä näistä oikeuksista tarvitse myöskään maksaa. Suomessa nämä jokamiehenoikeudet koskettavat myöskin ulkomaalaisia. Ne perustuvat maamme tapaan, joka on ollut voimassa jo aikapäivistä lähtien.

Suomen lisäksi jokamiehenoikeudet pätevät ainakin Ruotsissa, Norjassa, Islannissa sekä Skotlannissa. Monissa muissa Euroopan maissa luonnossa liikkuminen vaatii pääsääntöisesti maanomistajan luvan ja niissä maissa, joissa lupaa ei tarvita, voi maanomistaja itse kieltää liikkumisen. Jos hän soittaa paikalle poliisin, voi toinen osapuoli tästä saada sakot piharauhan rikkomisen vuoksi. Emme ehkä tajuakaan, kuinka onnekkaita Suomessa olemme: luonto on meidän kaikkien yhteinen ja jokaikinen yksilö saa siitä nauttia samalla tavalla kuin kuka tahansa muukin kansalainen. Näihin oikeuksiin sisältyy aina vaatimus niiden harmittomuudesta: oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriötä aiheuttavalla tavalla. Etenkään kenenkään kotirauhaa ei saisi myöskään häiritä. Siitä, kuinka monen metrin päähän pihapiiristä kotirauha yltää, ei lainsäätäjä ole asettanut tarkkaa rajaa. Jokaisen on siis itse arvioitava ja ymmärrettävä, missä sopiva raja kulkee. Jokamiehenoikeus ei ole myöskään Suomen laissa määritelty, joten monesti on hyvin tulkinnanvaraista sanoa, mikä on tilapäistä käyttöä tai kotirauhan piiriin kuuluvaa piha-aluetta. Luvan pyytäminen ei siis ole todellakaan haitaksi.

Oikeuksista ja rajoituksista

Jokamiehenoikeuksia on rajoitettu tarkasti annetuilla lailla: ne rajoittavat liikkumista pihamailla, istutuksilla, viljelyksillä, pelloilla ja luonnonsuojelualueilla. Ilman maanhaltijan lupaa moottoriajoneuvolla ei saa ajaa maastossa. Avotulen tekoon tarvitaan lupa, mutta grilliä ja retkikeitintä sen sijaan saa käyttää. Jos pakottava tarve avotulen tekemiseen esimerkiksi hätämerkkinä kuitenkin iskee, ei siihen tarvitse erikseen olla lupaa. Kasvavia puita ei saa kaataa, eikä myöskään pieniä puita. Jäkälää, sammalta tai varpuja ei saa kerätä, eikä ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta ilman siihen tarkoitettua lupaa. Herkästi vahingoittuvaa luontoa on varjeltava, sillä se uudistuu monilta osin hyvin hitaasti. Jokamiehenoikeuksista nauttivan henkilön on otettava oma vastuunsa myös muista ihmisistä, eläimistä ja kasveista. Jalan, hiihtäen, ratsastaen ja pyöräillen liikkuminen on sallittua yleisesti luonnontilaisilla tai sen kaltaisilla alueilla. Nämä lajit kuluttavat maata, joten jos alueella liikkuminen on enemmänkin kuin tilapäistä, tarvitaan siinä jatkuvasti tapahtuvaan liikkumiseen lupa. Tätä liikkumisoikeutta on etenkin rajoitettu pihamailla, pelloilla, niityillä ja istutuksilla, joille ei luonnollisestikaan saa aiheuttaa vahinkoa. Mitä toisen omistamaan maahan tulee, ei toisen maalle saa rakentaa tai tehdä tilapäisiä rakennelmia. Maata ei siis saa muokata sillä tavalla, että se muuttuisi ulkonaisesti alkuperäisestä. Vesistöissä saa uida, onkia, pilkkiä ja veneillä ilman lupaa, mutta kalastamiseen ja metsästämiseen täytyy hakea lupa. Joillakin alueilla näitä oikeuksia on lisäksi rajoitettu erikoissäädöksin, muun muassa luonnonsuojelualueilla, joilla on omat sääntönsä. Esimerkiksi lintujen pesimisaikana tulisi liikkumista välttää niiden pesimis- ja oleskelualueilla. Loppujen lopuksi oleskelun luonnossa voi kieltää vain ja ainoastaan viranomaisten päätöksiin perustuva kielto. Levähtäminen, uiminen, auringon ottaminen, lyhyen ajan kestävä telttailu, leiriytyminen ja muu tilapäinen luonnossa oleskelu on sallittua. Samat rajoitukset koskevat tätä kuin luonnossa kulkemistakin. Maanhaltijalle ei saa aiheuttaa vahinkoa, eikä aluetta saa roskata, lintujen pesiä tuhota tai vahingoittaa niiden poikasia. Jos telttailu ja leiriytyminen kestävät useita vuorokausia, on siitä neuvoteltava maanomistajan kanssa. Esimerkiksi uimarannoilla, jotka lasketaan erityisalueiksi, ei telttailu ole sallittua. Virallisilla virkistysalueilla on yleensä paikkoja, jotka on tarkoitettu nimenomaan telttailuun.

Oikeuksista ja rajoituksista

Myöskään avotulta ei saa tehdä ilman lupaa tai pakottavaa tarvetta.

 

 

 

 

Saatat myös pitää