Etniset vähemmistöt Suomessa

Etniset vähemmistöt Suomessa

Useassa maassa kerätään tilastoja henkilön etnisestä alkuperässä, mutta Suomessa tätä tilastoa ei pidetä. Kuitenkin tilastoista löytyy joitakin etniseen taustaan liittyviä tietoja, kuten äidinkieli ja syntymämaa.

Etnistä vähemmistöä Suomessa edustavat esimerkiksi romanit, jotka ovat tulleet Suomeen jo 1500-luvulla Ruotsista, idästä ja etelästä. Nykypäivänä Suomessa asustaa noin 10 000 romania ja pitkästä historiastaan huolimatta romanit ovat edelleen valtaväestölle varsin tuntemattomia.

Maahanmuuttajia on Suomessa verrattain vähän, sillä useissa Euroopan maissa maahanmuuttajien osuus väestöstä on paljon suurempi, kuin meillä Suomessa. Maahanmuuttaja tilastoidaan Suomessa yleensä äidinkielen, syntymämaan sekä kansalaisuuden mukaan. Maahanmuuttajien määrä on kuitenkin meillä Suomessakin kovassa kasvussa kokoajan. Maahanmuuttajien määrän kasvaessa myös esimerkiksi muslimien määrä kasvaa, sillä suurin osa Suomen muslimeista ovat taustaltaan joko pakolaisia tai turvapaikanhakijoita.

Suomessa on myös toiminut juutalainen seurakunta jo 1800-luvulta saakka ja Suomesta löytyy kaksi juutalaista seurakuntaa: Turussa ja Helsingissä. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvat esimerkiksi siis kaikki uskonnollista vähemmistöä edustavat henkilöt, seksuaalivähemmistöt, romanit, maahanmuuttajat ja jopa kehitysvammaiset henkilöt. Kaikki niin kutsutusta valtaväestöstä jollain tavalla poikkeavat henkilöt.

Etnisten vähemmistöjen eriarvoisuus

Vaikka jokainen ihminen voi joutua kokemaan syrjintää, kiusaamista ja ennakkoluuloja, niin näille asioille ovat riskialttiimpia henkilöt, jotka kuuluvat ryhmiin, joissa on jonkinlaisia ennakkoluuloja. Ennakkoluulot ovat yleensä seuranneet näitä ryhmiä aina ja vaikeuttavat heidän elämäänsä monin eri tavoin.

Romanien ennakkoluulot heikentävät esimerkiksi heidän yhdenvertaisia mahdollisuuksia työllistyä sekä romanilapset saavat kokea kiusaamista koulumaailmassa valtaväestöä huomattavasti enemmän. Myös esimerkiksi kaupoissa tapahtuvista varkauksista syytetään yleensä ensimmäiseksi romani asiakasta. Myöskin varsinkin romaninaisten erilainen pukeutuminen on yleensä syynä työllistymisen vaikeuteen. Maahanmuuttajissa varsinkin tummaihoiset saavat osakseen rasistista käyttäytymistä: haukkumista ja jopa väkivaltaa julkisilla paikoilla. Mahdolliset kielitaitovaatimukset estävät tai vaikeuttavat maahanmuuttajien työskentelyä Suomessa. Maahanmuuttajiin suhtaudutaan monesti vihamielisesti ja ennakkoluuloisesti myös kulttuurien erilaisuuden vuoksi.

Seksuaalivähemmistöt joutuvat yleensä häpeämään itseään esimerkiksi koulussa tai työyhteisössä, eivätkä uskalla tuoda vaikkapa kumppaniaan työpaikoille, sillä pelkäävät syrjintää. Homoseksuaaleihin kohdistuu myös nimittelyä sekä väkivaltaisuutta. Varsinkin nuorille seksuaalivähemmistöjen edustajille syrjäytymisen pelko voi johtaa ahdistukseen tai masennukseen. Uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat haasteita työllistymisessä ja heitä uhkaa myös väkivallan mahdollisuus, nimittely, herjaaminen sekä ilkivalta.

Kulttuurisesti rikas hyvinvointiyhteiskunta

Kulttuurisesti rikas hyvinvointiyhteiskunta

Suomi on kulttuurisesti ja etnisesti rikas hyvinvointiyhteiskunta, jossa kuitenkin maahanmuutto ja ihmisten monimuotoisuus merkitsevät osittain haastetta. Esimerkiksi yhteiskunnan erilaisten palveluiden monipuoliselle tuottamiselle sekä ihmisten yhdenvertaisuuden oikeaoppiseen huomioimiseen. Pääkaupunkiseudulla etniset vähemmistöt ovat enemmän esillä eri asioissa, esimerkiksi työpaikoilla sekä kaupungin vilskeessä. Heillä on myös monia omia kokoontumisiaan ja tapahtumiaan. Monissa muissa paikoissa Suomessa etnisten vähemmistöjen näkyvyys on vielä hyvin vähäistä.

Etniset vähemmistöt saavat edelleen Suomessa valitettavasti osakseen eriarvoista kohtelua kuten rasismia, työllistymisen haasteellisuutta, nimittelyä, ilkivaltaa sekä jopa pahimmassa mahdollisessa tapauksessa väkivaltaa. Nykyaikana kuitenkin esimerkiksi kouluissa, tv:ssä ja sosiaalisessa mediassa etniset vähemmistöt ovat paljon esillä ja muun muassa seksuaalivähemmistöistä puhutaan nykyään huomattavasti enemmän kuin ennen. Tärkeintä tässä esillä olemisessa, asioista puhumisessa sekä tiedottamisessa on saada ihmisten ennakkoluulot vähenemään ja yhä enemmän ihmisiä suhtautumaan eri tavoin etnisiin vähemmistöihin.

Suomessa etnisten vähemmistöjen tilanne on kuitenkin monin tavoin parempi kuin monessa muussa maassa, sillä meillä suurin osa valtaväestöstä suhtautuu positiivisesti tai varsin neutraalisti asioihin. Väkivaltaisuutta tapahtuu suhteellisen harvoin verrattain useaan muuhun maahan, sillä Suomen lainsäädäntö ja rangaistukset ovat hyvät. Kuolemaan johtavia tapauksia on todella harvoin. Yhtenä uutena haasteena voitaisiin nähdä internet, joka mahdollistaa erilaisen kiusaamisen, mustamaalaamisen ja yllyttämisen anonyymisti.

Saatat myös pitää