Vuosikokouksen kuulumisia

Saanan luonnon ystävät – Luomus ry 5 vuotta!

Saanan luonnon ystävien vuosikokous pidettiin Pohjalaisen osakunnan tiloissa 27.2.2012. Tarjolla oli maistuvaa purtavaa ja vuoden 2011 kuulumisia. Viisivuotias yhdistys nautti antimista iän suomalla innolla.

Puheenjohtaja Antti Miettisen johdolla kerrattiin viime vuoden tapahtumia sekä kuultiin, mitä kaikkea toimintavuoteen 2012 tullee sisältymään. Vuosikertomus 2011 on luettavissa täällä.

Vuonna 2011 yhdistys oli pysynyt toiminnassaan hyvin budjetissa. Vuoden aikana järjestettiin jäsenistön oma arvo-ilta, jossa keskusteltiin yhdistyksen tavoitteista, toimintatavoista ja arvoista sekä arvioitin omaa toimintaa eri kanteilta. Jäsenistöä osallistui Suomen luonnonsuojeluliiton kaavakoulutukseen, mikä antoi eväitä muun muassa Rovaniemen hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen tekemiseen, joka koski Enontekiön kunnan laatimaa uutta Saananjuuren asemakaavaa. Saanan luonnon ystävät olivat erityisen huolissaan kaavan valmistelun epäkohdista kuten luontoarvojen ja niistä tehtyjen selvitysten huomioimatta jättämisestä.

Saanan luonnon ystävien tapahtumatyöryhmä ja viestintäryhmä aloittelivat toimintaansa ja erinäköisiä yhteistyökuvioita sidosryhmien kanssa suunniteltiin.

Uudet nettisivut ovat auenneet vanhassa tutussa osoitteessa www.saananluonnonystavat.fi ja niiden kautta pyritään kertomaan toiminnasta entistä aktiivisemmin jäsenistölle ja toiminnasta kiinnostuneille. Nettisivut toimivat päätiedotuskanavana ja muita tiedotusvälineitä, Facebookia, Twitteriä ja sähköpostilistoja, käytetään niiden tukena.

Löydät meidät Twitteristä nimimerkillä @saananluonnonys

Kilpisjärven alueen yleiskaava valmistuu vuoden 2012 aikana. Kaavan valmistelussa on väläytelty monennäköisiä suunnitelmia Saanalle menevistä gondolihisseistä lähtien. Saanan luonnon ystävät valmistautuvat perehtymään esitykseen ja ottamaan tarvittaessa kantaa alueen luontoarvojen säilymisen puolesta. Kaava perustuu Kilpisjärvi 2020 -projektin tuloksiin. Projektin aikana tehtiin muun muassa hyviä luonto- ja maisemaselvityksiä, joiden huomiointia seuraamme kiinnostuneina.

Kolmen valtakunnan kansallispuiston suunnittelu on ajankohtainen hanke vuonna 2012. Seuraamme asian kehittymistä suurella mielenkiinnolla.

Toivotamme kaikki Kilpisjärven alueen luonnonystävät tervetulleiksi mukaan toimintaan! Mukaan pääset täältä.