Toiminnansuunnittelupäivä tuotti tulosta

Joukko uusia ja vanhoja Saanan luonnon ystävien jäseniä kokoontui 22.1.2012 Helsingin Viikkiin pohtimaan ja tekemään yhdessä. Suunnittelimme tulevaa toimintaa, teimme materiaalia esityksiä varten, päivitimme näitä uusia nettisivuja ja harjoittelimme sähköisen yhteydenpidon ja viestinnän taitoja.

Pohdimme omaa sijoittumistamme Kilpisjärven toimintaympäristöön (katso alla oleva kuva pohdinnoistamme). Havaitsimme olevamme mukavasti asioiden keskiössä, puhumassa niiden puolesta, joiden ääni ei kanna kovaäänisimpien yli. Tällä tarkoitamme luontoa, joka toimii miltei kaikkien Kilpisjärven alueen ympärivuotisten asukkaiden toimeentulon lähteenä. Siispä siitä huolehtimisen tulisi olla kaikille ensisijaisen tärkeää! Lisää päivän kuulumisia toivottavasti pian…


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>