Raittijärven pitkospuut saavat jäädä

Kesäkuun alussa (4.6) annettiin päätös Enontekiön Raittijärven pitkospuihin liittyvässä oikeuskäsittelyssä. Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi, että arseeniliuoksella kyllästetyistä puhelinpylväistä sai rakentaa pitkospuita polulle.

Alue kuuluu Käsivarren erämaa -nimiseen Natura 2000 -kohteeseen, jossa CCA-liuoksella kyllästettyä puuta on käytetty pitkospuiden alus- ja telapuina yhteensä noin 3,3 kilometrin matkalla. Tarkoituksena oli mahdollistaa mönkijöillä liikkuminen polulla. Lapin luonnonsuojelupiiri vaati, että tiepiiriä kiellettäisiin käyttämästä kyllästettyä puuta. Myös Saanan luonnon ystävät ottivat asiaan kantaa. Päätöksellään KHO kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen.

KHO pyysi asiassa ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta. Molemmat tahot katsoivat, etteivät käytöstä poistetut puhelinpylväät ole jätettä, mistä johtuen ympäristölupaa ei tarvittu. Lisäksi todettiin, etteivät pitkospuina käytetyt puhelinpylväät aiheuta alueelle merkittäviä ympäristöhaittoja. Pylväitä ei käytetty purojen ja lähteiden kohdalla tai välittömässä läheisyydessä. Vuosina 2009 ja 2011 tehdyissä vesi- ja kasvinäytetutkimuksissa ongelmallisten haitta-aineiden keskiarvot eivät ylittäneet kynnysarvoja.

KHO:n päätös on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä: http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1371462400719.html

Myös Yle uutiset on kirjoittanut aiheesta:
http://yle.fi/uutiset/kho_myrkkypuuta_saa_kayttaa/6676962
http://yle.fi/uutiset/julkisasiasiamies_lausuu_raittijarven_pitkospuista/6414040

Lapin luonnonsuojelupiirin vastine (8.4.2013): http://www.sll.fi/lappi/edunvalvonta/vastinekholleraittijarvi

Lisäksi aiheesta Saanan luonnon ystävien sivuilla: http://saananluonnonystavat.fi/wordpresstoiminta/cca-kyllastetyt-pitkospuut-raittijarvella/