Oikein toteutettuna Käsivarren kansallispuisto hyödyttäisi kaikkia

Mediatiedote 3.6.2013

Käsivarren kansallispuistohankkeen vastustus on ennenaikaista. Kansallispuisto auttaisi turvaamaan ainutlaatuisen suurtunturialueen luonto- ja maisema-arvot pitkällä aikavälillä ja ohjaisi alueen matkailua kestävään suuntaan. Kansallispuistojen vaikutukset paikallistalouteen ovat Suomessa olleet myönteisiä.

Kansallispuistot toimivat alkuperäisen luonnon suojelualueina sekä nähtävyys- ja retkeilykohteina. Suomen 37 kansallispuistosta yksin Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa oli kävijöitä viime vuonna lähes puoli miljoonaa. Puiston aluetaloudellinen vaikutus on Metlan selvityksen mukaan (2006) erittäin merkittävä: matkailijat kuluttivat alueella vuoden aikana 24,3 miljoonaa euroa luoden yli 160 ympärivuotista työpaikkaa. Urho Kekkosen, Nuuksion ja Oulangan kansallispuistojen kävijämäärät nousivat viime vuonna yhteensä yli puoleen miljoonaan. Näiden perustamista tuskin kukaan on jälkikäteen pitänyt virheenä, vaikka se aikanaan herättikin vastustusta.

Nyt keskustelua herättää kansallispuistohanke Käsivarren suurtuntureille. Idea puistosta ei ole uusi, vaan sitä on väläytelty eri yhteyksissä jo pitkään. Alueen maisema- ja luontoarvot ovat kiistattomat. Haltin ja muiden suurtunturien ympäristö on jo nyt suosittu retkeilykohde, ja kansallispuisto toisi alueelle lisää retkeilypalveluja ja valtion panostusta. Se auttaisi ohjaamaan retkeilyä kestävästi, jotta alueen kansalliset erityispiirteet säilyvät tulevillekin sukupolville.

Enontekiön kunta otti kansallispuistoon välittömästi ja voimakkaasti vastustavan kannan, vaikkei konkreettista rajausta tai muitakaan yksityiskohtia ole vielä esitelty. Tämä on erikoista ottaen huomioon, että muut kansallispuistohankkeet olivat säännönmukaisesti kuntavetoisia ja niiden aluetaloudellinen vaikutus nähtiin kaikissa muissa kunnissa positiivisena.

Pidämme Käsivarren kansallispuiston perustamista tärkeänä kestävän matkailun ja luonnonsuojelun turvaamiseksi alueella. Se lisäisi alueen statusta ja kiinnostavuutta niin suomalaisten kuin ulkomaalaistenkin matkailijoiden keskuudessa. Pidämme kansallismaiseman säilyttämistä tärkeänä asiana.

Epäselvyys kulku- ja käyttöoikeuksista kansallispuiston alueella on ymmärrettävästi aiheuttanut huolta paikallisissa yrittäjissä ja asukkaissa, mikä on lisännyt hankkeen vastustusta. Uskomme, että paikallisten liikkumistarpeet ja matkailuelinkeino ovat sovitettavissa yhteen kansallispuiston kanssa, kunhan puiston rajaus ja käyttösäännöt suunnitellaan kaikkia osapuolia kuunnellen. Toivomme, että asiaa voidaan tarkastella kunnassa uudelleen, kun konkreettiset vaihtoehdot ovat selvillä.

Ahti Launis, puheenjohtaja
Otso Häärä, hallituksen jäsen
Saanan luonnon ystävät – Luomus ry