Saamelaiskulttuuri

Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. Itsenäisissä maissa asuvia kansoja pidetään alkuperäiskansoina, kun he polveutuvat väestöstä, joka maan valloituksen tai asuttamisen tai nykyisten valtionrajojen muodostumisen aikaan asui maassa tai sillä maantieteellisellä alueella, johon maa kuuluu. Saamelaisten asema kirjattiin Suomen perustuslakiin vuonna 1995. Tällä hetkellä saamelaisia asuu Suomessa noin 9000, joista vain alle 40 % asuu kotiseutualueillaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevalla Lapin paliskunnan aluella.

Käsivarren suurtunturit, Yliperän alue, on vanhaa porosaamelaisten asuinaluetta. Pohjoissaamelaiset, joita kutsutaan myös poro- tai tunturisaamelaisiksi, ovat eläneet paimentolaiselämää seuraten vaeltavia porolaumoja. Laajamittainen porotalous ja poropaimentolaisuus levisivät Ylä-Lappiin 1500-luvulla. Nykyään Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa asuu yhteensä noin 30 000 pohjoissaamelaista. Lapin (nykyisin Käsivarren) paliskunta perustettiin marraskuussa 1893. Porosaamelaisten puhuma pohjoissaame kuuluu pohjoisiin länsisaamelaiskieliin.