Lajisto

Värien loistetta kivierämaassa


Maailmassa on vain harvoja alueita, missä lehtipuu muodostaa metsänrajan. Suomen Lappi on näistä yksi – meillä puurajan muodostaa tunturikoivu, hieskoivun ja vaivaiskoivun risteymä. Valtaosassa Lappia tunturikoivikot ovat karuja. Tätä vastoin Saanalla ja Pikku-Mallalla ylärinteiltä valuva kalkki sekä mereinen ilmasto ovat synnyttäneet alemmas rinteeseen reheviä tunturikoivulehtoja, joiden kenttäkerrosta värittävät kullerot, lapinorvokit, kurjenpolvet, ruohokanukat ja lemmikit ja joissa koivut kurottavat aina kymmeneen metriin asti. Alueen kasvillisuustyypit vaihtelevat rehevistä korkearuoholehdoista karumpiin ruohokanukka- variksenmarja-mustikkakankaisiin. Lehtojen loistelias kukkatarha vetää puoleensa myös rikasta hyönteislajistoa. Lähteiköt, purot, soistumat ja vyörysoraikot ovat lehtojen lisäksi Saanan alarinteen suojeltuja arvokkaita elinympäristöjä.

Saanan luonnonsuojelualueen paljakoilla elämä kohtaa tunturin tuulet, talven vimman ja kesän paahteet aivan toisenlaisella tavalla – juuri siellä, ankarien olojen keskellä elävät lukuisat Suomen harvinaisimmista tunturikasvi- ja perhoslajeista. Vähälajiset variksenmarjakankaat muuttuvat purojen ja kalkkijuottien kohdalla nopeasti viljaviksi alpiinisiksi tunturiniityiksi ja upeiksi lapinalppiruusukankaiksi. Lehdoissa ja paljakoilla kasvaa lukuisia harvinaisia sammal- ja jäkälälajeja, jotka pienestä koosta huolimatta rikastuttavat alueen monimuotoisuutta huomattavasti. Erikokoiset lumenviipymät, kosteat painanteet, vyörysoraikot ja tuulenpieksämät viimeistelevät tämän harvinaisen elinympäristöjen mosaiikin.

Putkilokasvilajisto

Saanan rinnelehdossa ja kalkkipahdalla elää useita uhanalaisia lajeja.

 • metsänemä VU, rauhoitettu
 • rusonätä VU
 • pahtahietaorvokki VU (II,IV ja V)
 • ketonoidanlukko NT
 • sysisara NT
 • nokisara NT
 • tundrasara NT
 • sukassara EN
 • tunturiorho NT, rauhoitettu
 • tunturikynsimö NT
 • lumikynsimö NT
 • tunturinätä NT
 • suippohärkylä NT
 • ruijanpahtahanhikki NT
 • pahtahanhikki NT
 • valkokämmekkä NT, rauhoitettu
 • lapinalppiruusu NT, rauhoitettu
 • pahta-ailakki NT, rauhoitettu
 • varputädyke NT, rauhoitettu
 • kaljukiviyrtti NT
 • arnikki VU, rauhoitettu
 • hentokatkero VU, rauhoitettu
 • napahärkki NT