Saanan Luonnon Ystävät – Luomus ry

Luomus ry perustettiin vuonna 2007 vaalimaan Kilpisjärven alueen luontoarvoja ja hillitsemään korvaamattoman arvokkaiden luontokohteiden ja upean maiseman keskellä tapahtuvaa rakentamista.

Luomus ry  ajaa harkitusti ja maltillisesti alueen matkailun ja elinkeinojen  kestävää kehittämistä sekä tärkeiden luontoarvojen huomioimista asianmukaisella tavalla. Tärkeänä näkökulmana on myös saamelaiskulttuurin ja alueelle perinteisen porotalouden huomioiminen. Työtä tehdään yhdessä kyläläisten, saamelaisten ja paikallisten yrittäjien kanssa, vaikka näkemys alueen tulevaisuudesta ei kaikkien ryhmien välillä aina kohtaakaan.