Kilpisjärvellä keskusteltiin kansallispuistosta

Ympäristöministeri Ville Niinistö vieraili Kilpisjärvellä 3.–4. kesäkuuta 2013 kuulemassa kyläläisten ajatuksia kansallispuistoselvityksen tiimoilta. Maanantain ohjelmassa oli avoin yleisötilaisuus Kilpisjärven koululla ja tiistaina lounastapaaminen kutsutuille sidosryhmien edustajille. Paikalla oli myös Saanan luonnon ystävien puheenjohtaja Ahti Launis.

Ministeri toi selvyyttä epäselviin asioihin mahdollisista muutoksista esimerkiksi maastoliikenteen rajoituksiin kansallispuistoalueella. Puiston rajauksella voidaan yksinkertaisesti sallia vapaampi moottoroitu liikenne erämaa-alueelle.

Käsivarren kansallispuisto on edennyt selvityksissä näinkin pitkälle ainoastaan yhdestä syystä: alueen kiistattomien luontoarvojen ansiosta. Ympäristöministerin mukaan puhtaasti luonnontieteellisin perustein Käsivarren puisto olisi ykkösvaihtoehto koko Suomessa.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi näki puiston myönteisenä luonnon monimuotoisuuden ja saamelaiskulttuurin turvaamiseksi alueella. Enontekiön kunnan kanta puistoon on kunnanjohtaja Mikko Kärnän mukaan kaikkia puolueita myöten yksimielisesti puistoa vastaan. Yrittäjien kannalta tuntuvimmin asettuvat vastakkain mahdolliset muutokset matkailurakenteen kehitykseen. Kansallispuisto painottaisi ei-moottoroitua luontomatkailua puistoalueella. Toisaalta luonnonsuojelulain piirissä olevalle kansallispuistolle myönnettäisiin esim. safarilupia vain paikallisille yrittäjille, sanoo ministeri. Ministeri painotti myös, että alueen statuksen nostaminen on ainoa keino nostaa investointien priorisointia valtion taholta. Kansallispuiston yksiselitteinen etu olisi, että se ohjaisi maankäyttöä maisemallisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkailta alueilta pois ja näin ollen kasvava kyläalue ja matkailijapaine olisi tulevaisuudessa kestävällä pohjalla.

Kansallispuistoasiassa pallo on nyt enontekiöläisillä. Ympäristöministeri on moneen otteeseen painottanut, että puistoa ei perusteta ilman paikallisten enemmistön tukea. Nyt tehtävässä puistoselvityksessä paikallisten kantoja tunnustellaan sellaisen ratkaisun löytämiseksi, josta myös paikalliset voivat hyötyä. Tämä on myös Saanan luonnon ystävien toiveena.

Ahti Launis, puheenjohtaja