Kansallispuistolle kaksi rajausvaihtoehtoa – Luomus ry tukee laajempaa

Käsivarren kansallispuiston selvitystyö etenee. Metsähallituksen laatima kansallispuiston perustamisedellytysten selvitys lähti lausuntokierrokselle syyskuun lopussa.

Selvityksessä tarkastellaan kansallispuistolle neljää erilaista rajausvaihtoehtoa suppeasta Saanan ympäristön kansallispuistosta laajaan, koko Käsivarren erämaan kattavaan rajaukseen. Koska puisto tarvitsee toteutuakseen paikallista tukea, Metsähallitus esittää mahdollisiksi rajausvaihtoehdoiksi kahta suppeinta. Kilpisjärven ja valtatien välittömässä läheisyydessä sijaitseva Saanan kansallispuisto olisi helposti saavutettava matkailun valttikortti, jonka perustaminen ei suuresti vaikeuttaisi matkailuyritysten nykyistä toimintaa alueella. Kansallispuistostatus voisi auttaa ohjailemaan vilkkaassa päiväretkeilykäytössä olevan alueen kävijäpainetta kestävällä tavalla.

Toisena vaihtoehtona on varsinaisen Yliperän suurtunturialueen käsittävä kansallispuisto, joka pitäisi sisällään alueen tärkeimmät, muusta Lapista poikkeavat luonto- ja maisema-arvot. Ehdotus tavoittelee kompromissia alueen suojelutavoitteiden ja matkailukäytön välillä, sillä moottoroitu kulku Poroenon suosituille kalastus- ja metsästysalueille voisi jatkua. Kansallispuiston käyttösäännöt olisi kuitenkin räätälöitävä tavanomaista sallivammiksi mm. paikallisten asukkaiden ja yrittäjien moottorikelkkaliikenteelle.

Saanan luonnon ystävät – Luomus ry on antanut Metsähallituksen selvityksestä oman lausuntonsa, jonka voi lukea kokonaisuudessaan täältä. Kannatamme laajemman rajausvaihtoehdon mukaisen puiston perustamista Käsivarren suurtuntureille.

Näkemyksemme mukaan kansallispuiston perustaminen ei ole ristiriidassa Kilpisjärven kylän kehittämisen ja Kilpisjärvi 2020 -kehityshankkeen kanssa. Puiston perustaminen toisi lisää valtion rahoitusta palveluiden kehittämiseen, kasvavan matkailijamäärän hallintaan ja maastoliikenteen valvontaan. Se auttaisi säilyttämään alueen ainutlaatuiset luonto- ja maisema-arvot tuleville sukupolville. Kaipaamme selvitystyöhön vielä monipuolisempaa ja laajempaa näkemystä puiston perustamisen aluetaloudellisista vaikutuksista sekä alueen asukkaiden ja elinkeinonharjoittajien tasapuolista kuulemista.