Kevät ja uusi kaava

Kilpisjärven alueen osayleiskaavoitus käynnistyi vuoden 2012 alussa. Kaavoittaminen toteutetaan Kilpisjärvi 2020 -projektin pohjalta, joten kaavoitusprosessi edennee kevään aikana melko nopeasti. Tarjouskilpailun kaavan loppuunsaattamisesta voitti Seitap oy, joka on ollut laatimassa mm. surullisenkuuluisaa Saananjuuren asemakaavaa.

Rakentamista Kilpisjärvellä. (c) Maarika Weissmann

Kilpisjärven herkän luonnon ja maiseman säilymisen kannalta on tärkeää, että Kilpisjärvi 2020 -projektin puitteissa tehdyt luontoselvitykset ja maisemaselvitys otetaan kaavaa laadittaessa aidosti huomioon. Saananjuuren asemakaavan kohdalla, kesällä 2010, näin ei tehty, vaikka selvitykset olivatkin silloin käytännössä valmiita.

Kilpisjärvi 2020 -projekti on monessakin suhteessa mielenkiintoinen: toisaalta sen myötä alueelta on tehty erinomaisia luontoselvityksiä, alueen luontoa korostetaan tärkeänä vetovoimatekijänä ja luontomatkailun kehittämiseen on keksitty oikeasti hyviä uusia ideoita. Toisaalta suunnitelmissa on pyörinyt mukana mm. maisemahissi Saanan huipulle ja kelkkareittien voimakas kehittäminen. Kevät näyttää, mitä kaikkea suunnitelmista päätyy kaavaan asti.

Voit tutustua Kilpisjärvi 2020 -projektin materiaaleihin tästä:

(Linkit johtavat Kilpisjärvi 2020 -projektisivulla oleviin pdf-tiedostoihin.)