Saananjuuren asemakaavasta päätös

Korkein hallinto-oikeus on 19.6. vahvistanut Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen kumota Saananjuuren asemakaava. Toteutuessaan kaava olisi lisännyt merkittävästi matkailurakentamista Saananjuuren alueella, joka on yksi herkimmistä ja luontoarvoiltaan merkittävimmistä paikoista koko Käsivarressa ja laajemminkin Kölivuoriston alueella. Kaava olisi mahdollistanut nykyisen rakennuskannan viisinkertaistamisen.

Kaava meni jo kertaalleen nurin Rovaniemen hallinto-oikeudessa Saanan luonnon ystävien valituksen seurauksena, ja nyt myös korkein hallinto-oikeus katsoi, että luontoarvoja ja rakentamisen vaikutuksia porotalouteen ei ole huomioitu riittävästi kaavaa laadittaessa.

Voit lukea lisää Saananjuuren asemakaavasta nettisivuiltamme tai tutustua korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen.

Saananjuuren asemakaava kumottiin jälleen

Saananjuuren matkailuvaunualuetta. Kuva: Antti Miettinen

Rovaniemen hallinto-oikeus on 3.7.2012 antamassaan päätöksessä kumonnut Enontekiön kunnan Kilpisjärvelle laatiman Saananjuuren asemakaavan. Saanan luonnon ystävät valitti kaavasta vuonna 2011.

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa todetaan mm, että kaavan vaikutuksia Saanan luonnonsuojelualueeseen ja Mallan luonnonpuistoon ei ole selvitetty maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla. Kaava ei siis täytä sille Natura 2000 -verkostoa koskevia vaatimuksia ja on näinollen kumottava.

Saananjuuren asemakaava oli edellisen kerran esillä vuonna 2008, kun Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi suurin piirtein samansisältöisen kaavan Saanan luonnon ystävien valituksen vuoksi luontoselvitysten puutteisiin vedoten.

Saanan luonnon ystävät toivoo, että Kilpisjärven alueen poikkeukselliset luonto- ja maisema-arvot ymmärretään ja otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa viimeistään nyt.

Voit itse käydä tutustumassa hallinto-oikeuden päätökseen ja sen perusteluihin tästä.

Lisätietoja antaa:

Antti Miettinen
Puheenjohtaja, Saanan luonnon ystävät ry.
puheenjohtaja(a)saananluonnonystavat.fi
044-0238194