Kilpisjärven biologinen asema 50 vuotta

Kilpisjärven biologinen asema juhlii tänään puolivuosisataista taivalta Käsivarren luonnon tutkimuksen parissa.

Juhlatilaisuudessa aseman johtaja Antero Järvinen totesi osuvasti, että ympäröivä luonto yhdistää kaikkia Kilpisjärvellä toimivia ihmisiä ja elinkeinoja. Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola korosti tutkimuksen merkitystä siinä, miten luontoa osataan hyödyntää kestävällä tavalla, niin että siitä voivat nauttia yhtä lailla lapsemme ja lapsenlapsemmekin.

Kilpisjärven biologisen aseman ansiota on myös se, että joka vuosi uudet opiskelijasukupolvet tulevat tutustumaan ja ihastumaan Käsivarren arktiseen luontoon ja Suurtunturien maisemiin. Monet Saanan luonnon ystävät ovat saaneet tunturikärpäsen pureman biologisella asemalla opiskellessaan tai työskennellessään.

Saanan Luonnon Ystävät – Luomus ry onnittelee lämpimästi Kilpisjärven biologista asemaa ja toivottaa menestystä tuleviin vuosikymmeniin!

Saananjuuren asemakaavasta päätös

Korkein hallinto-oikeus on 19.6. vahvistanut Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen kumota Saananjuuren asemakaava. Toteutuessaan kaava olisi lisännyt merkittävästi matkailurakentamista Saananjuuren alueella, joka on yksi herkimmistä ja luontoarvoiltaan merkittävimmistä paikoista koko Käsivarressa ja laajemminkin Kölivuoriston alueella. Kaava olisi mahdollistanut nykyisen rakennuskannan viisinkertaistamisen.

Kaava meni jo kertaalleen nurin Rovaniemen hallinto-oikeudessa Saanan luonnon ystävien valituksen seurauksena, ja nyt myös korkein hallinto-oikeus katsoi, että luontoarvoja ja rakentamisen vaikutuksia porotalouteen ei ole huomioitu riittävästi kaavaa laadittaessa.

Voit lukea lisää Saananjuuren asemakaavasta nettisivuiltamme tai tutustua korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen.

Kilpisjärven kyläympäristöhanke etenee

Kilpisjärven kyläympäristöhanke on toteuttanut kesän 2013 aikana Kilpisjärven eteläisen kyläkeskuksen läpi kulkevan kunnallistekniikkalinjan maisemoinnin herbapolulla. Kohteen suunnitelman on laatinut oululainen viher- ja arkkitehtuuritoimisto VSU Oy.

Saanan luonnon ystävät – Luomus ry on osallistunut projektiin 128 henkilötyötunnilla. Talkootöissä olivat Luomus ry:n sekä jäsenistöstä että ulkopuolelta Laura Valkama, Jukka Laine ja Anne Komulainen. Lisäksi Saanan luonnon ystävät järjestivät hankkeeseen liittyen asiantuntijuusapua kyläalueen maisemointisuunnitelman tarkastamiseen.

Herbapolun maisemoinnin työvaiheisiin kuuluivat alueen valmistelu kasvien istuttamiselle sopivaksi (pohjamaan tasoitus, rikkakasvien poistaminen), kasvualustan levittäminen ja taimien istuttaminen, sorapohjaisen polun tekeminen sekä erinäiset viimeistelytyöt kuten opastolppien asentaminen. Istutettavat kasvit ovat paikallisia luonnonkasveja, jotka on lisätty hankkeen aikana. Herbapolku maisemoi osaltaan rakentamisen jäljiltä “levotonta” kyläaluetta. Samalla se toimii käyntikohteena kylällä jalkaisin liikkuville matkailijoille.

Saananjuuren asemakaava kumottiin jälleen

Saananjuuren matkailuvaunualuetta. Kuva: Antti Miettinen

Rovaniemen hallinto-oikeus on 3.7.2012 antamassaan päätöksessä kumonnut Enontekiön kunnan Kilpisjärvelle laatiman Saananjuuren asemakaavan. Saanan luonnon ystävät valitti kaavasta vuonna 2011.

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa todetaan mm, että kaavan vaikutuksia Saanan luonnonsuojelualueeseen ja Mallan luonnonpuistoon ei ole selvitetty maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain edellyttämällä tavalla. Kaava ei siis täytä sille Natura 2000 -verkostoa koskevia vaatimuksia ja on näinollen kumottava.

Saananjuuren asemakaava oli edellisen kerran esillä vuonna 2008, kun Rovaniemen hallinto-oikeus kumosi suurin piirtein samansisältöisen kaavan Saanan luonnon ystävien valituksen vuoksi luontoselvitysten puutteisiin vedoten.

Saanan luonnon ystävät toivoo, että Kilpisjärven alueen poikkeukselliset luonto- ja maisema-arvot ymmärretään ja otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa viimeistään nyt.

Voit itse käydä tutustumassa hallinto-oikeuden päätökseen ja sen perusteluihin tästä.

Lisätietoja antaa:

Antti Miettinen
Puheenjohtaja, Saanan luonnon ystävät ry.
puheenjohtaja(a)saananluonnonystavat.fi
044-0238194