Saananjuuren asemakaavasta päätös

Korkein hallinto-oikeus on 19.6. vahvistanut Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen kumota Saananjuuren asemakaava. Toteutuessaan kaava olisi lisännyt merkittävästi matkailurakentamista Saananjuuren alueella, joka on yksi herkimmistä ja luontoarvoiltaan merkittävimmistä paikoista koko Käsivarressa ja laajemminkin Kölivuoriston alueella. Kaava olisi mahdollistanut nykyisen rakennuskannan viisinkertaistamisen.

Kaava meni jo kertaalleen nurin Rovaniemen hallinto-oikeudessa Saanan luonnon ystävien valituksen seurauksena, ja nyt myös korkein hallinto-oikeus katsoi, että luontoarvoja ja rakentamisen vaikutuksia porotalouteen ei ole huomioitu riittävästi kaavaa laadittaessa.

Voit lukea lisää Saananjuuren asemakaavasta nettisivuiltamme tai tutustua korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen.

Kansallispuistokeskustelu käy vilkkaana

Keskustelu Käsivarren kansallispuistosta käy vilkkaana. Metsähallitus järjesti osana kansallispuiston jatkoselvitystä avoimen verkkokeskustelun 8.–12. huhtikuuta. Värikästä mielipiteenvaihtoa voi lukea täältä.

Luettavissa on myös vastineemme Lapin Kansan pääkirjoitukseen (11.4.), joka käsitteli kansallispuistohanketta.

Kansallispuistoselvitys jatkuu toukokuussa avointen yleisötilaisuuksien merkeissä Enontekiöllä. Metsähallitus kerää näkemyksiä myös kaikille avoimella verkkokyselyllä, joka on avoinna 15.5. saakka. Kysely löytyy tämän sivun oikeasta laidasta. Linkin kautta on myös mahdollista antaa vapaamuotoista palautetta kansallispuistosta vastaamatta kyselyyn.

Ensimmäinen sidosryhmätapaaminen pidetty osana kansallispuiston jatkoselvitystä

Käsivarren kansallispuiston selvitystyö käynnistyi toden teolla, kun Metsähallitus järjesti ensimmäisen sidosryhmätilaisuuden Enontekiöllä 27. helmikuuta. Tilaisuuteen oli kutsuttu jo aiemmin perustettu Käsivarren ja Kilpisjärven hoidon ja käytön suunnittelun yhteistyöryhmä. Myöhemmin keväällä myös kuntalaiset ja muut asiasta kiinnostuneet pääsevät ääneen verkkokeskustelun ja avointen yleisötilaisuuksien merkeissä. Kansallispuiston perustamisedellytysten selvitys valmistuu tämän vuoden aikana.

Kokouksessa oli esillä puiston rajausluonnoksia, joista laajimmat ulottuvat Lätäsenon soidensuojalueelta Norjan rajalle ja suppeimmat käsittävät vain Saanan ympäristön. Saanan luonnon ystävien kanta on, että kansallispuistoon tulee vähintään sisällyttää Käsivarren arvokkaat kalkkivaikutteiset alueet säilyttäen samalla puiston yhtenäisyys.

Mitä mieltä sinä olet?

Lisätietoa aiheesta Metsähallituksen uutisessa.

Suurtunturien kansallispuiston perustamisedellytyksiä selvitetään

Metsähallitus on käynnistänyt Suurtunturien kansallispuiston perustamisedellytysten selvityksen. Saanan luonnon ystävien aloite kansallispuistosta Käsivarren suurtuntureille on yksi neljästä kansallispuistoaloitteesta, jotka ympäristöministeri Ville Niinistö valitsi viime syksynä jatkoselvitykseen meneviksi. Ministeri Niinistön mukaan Käsivarren luonto “ansaitsee selvästi kansallispuiston aseman”.

Perustamisedellytysten selvityksessä kartoitetaan mm. alueen hoidon ja suojelun nykytila, mahdollisen kansallispuiston edellyttämät palvelut sekä sen vaikutukset matkailuun ja paikallistalouteen. Lisäksi tarkastellaan eri vaihtoehtoja kansallispuiston rajaukseksi.

Selvitystyöhön kuuluu neuvotteluja sidosryhmien kesken, yleisötilaisuuksia sekä mahdollisuus avoimeen verkkokeskusteluun. Tiedotamme jäsenistöämme näistä vaikutusmahdollisuuksista aktiivisesti.

Saanan luonnon ystävät toivoo, että Enontekiön kunnan kielteisestä kannasta huolimatta kansallispuistosta pystytään keskustelemaan rakentavassa ja ennakkoluulottomassa hengessä eri sidosryhmien kesken.

Lisää aiheesta Ympäristöministeriön ja Metsähallituksen tiedotteessa.